Goede buren, betere buurten

Wij vinden het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen. In een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het fijner en veiliger wonen. Helaas komen burenruzies in de beste buurten voor. Een conflict met uw buren? Laat het niet uit de hand lopen! Soms door een kleine irritatie die niet uitgesproken wordt.

 

Wat kunt u tegen woonoverlast doen?

Buren willen uw woonplezier niet bederven. De buren weten vaak niet eens dat zij u storen. En als u niets zegt, gaat de overlast door. Ga daarom snel in gesprek, want kleine irritaties kunnen groter worden als u er niet over praat. De ervaring leert dat snel actie ondernemen door een vriendelijk gesprek met de buren, erger kan voorkomen. Maak duidelijke en realistische afspraken met elkaar en zorg dat u in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden.

 

Buurtbemiddeling inschakelen

In gemeente Enschede maken wij gebruik van Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode waarin onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers u en uw buren helpen om weer met elkaar in gesprek te komen. En goede afspraken te maken. Dit werkt het beste bij niet al te ernstige problemen en in een vroeg stadium. U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met Buurtbemiddeling.

 

Bij buurtbemiddeling helpen bemiddelaars om problemen tussen buren te bespreken. De bemiddelaars praten eerst met de ene buur en daarna met de andere buur. Daarna zorgen zij voor een gezamenlijk gesprek. Ze helpen bij het maken van afspraken tussen de buren om tot een oplossing te komen.

Een conflict in de buurt? Laat het niet uit de hand lopen!
Een conflict in de buurt? Laat het niet uit de hand lopen!